Енергийна проверка на съществуващи помпи с подкрепата на Grundfos

Енергийна проверка на съществуващи помпи с подкрепата на Grundfos

Какво представлява Енергийната проверка?

Енергийната проверка, предлагана съвместно от Аква Системи и Грундфос цели да направи пълен преглед на консумираната електроенергия от съществуващите работещи помпи в отоплителни или климатични инсталации. Тя дава информация за разхода през жизнения цикъл на всяка помпа от инсталацията и посочва ясно и аргументирано кои от съществуващите помпи в системата ще е от полза за ползвателя да се заменят с нови.

Преимущества при направа на енергийна проверка:

 • Детайлна оценка на разходите през целия жизнен цикъл на всяка помпа от системата
 • Пълна информация за потенциала на спестяване на енергия при замяна с нови помпи
 • Подробен екологичен профил на помпеното съоръжение
 • Списък на приоритетните инсталации с помпите в тях, които ние предлагаме да се подменят на база на възможността за спестяване на електроенергия

GRUNDFOS енергийна проверка на помпите

 

Стъпките за направа на енергийна проверка:

 1. Първоначален контакт – свържете се с наш консултант. Нашият консултант ще направи оценка на помпите, приложенията и процесите
 2. Диагностика - проверка на място - разработваме предварителен списък с технически данни на инсталираните помпи
 3. Изпълнение – обработка на информацията. На база резултат от проверката създаваме отчет, който подробно описва информация за вашата система и енергийните й области, където могат да се реализират икономии на електроенергия
 4. Оценка – презентиране на енергийния доклад - представяне на доклада за извършената енергийна проверка от Грундфос и избор на енергийно ефективни помпени решения. Показване на възможностите за спестяване при подмяна на съществуващото помпено оборудване с високо енергийноефективни помпи
 5. Проследяване – оценка при замяна на помпеното оборудване - проследяващи действия след закупуване на новото високо енергийноефективно оборудване за
  оптимална производителност на помпата и осигуряване на  удовлетвореността на клиента

Енергийната проверка се осъществява безплатно за клиента

Свържете се с нас: sales@akva.bg или тел. 056 990799

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, следва да се запознаете с Политиката за поверителност и Политиката относно „Бисквитки“ (“Cookies”) на Aqua Systems. В случай че се съгласите и приемете посочените политики, вие може да продължите да използвате настоящата интернете страница като получавате „Бисквитки“ (“Cookies”) на използваните от вас устройства. По всяко време можете да ограничите използването на „Бисквитки“ (“Cookies”) или изтриете вече съхранени „Бисквитки“ (“Cookies”) чрез настройките на съответния браузър.

Повече информация