Двущрангови соларни помпени групи с въздушен сепаратор S2 Solar 3

Информация за продукта

Двущрангови соларни помпени групи S2 Solar 3

 • Двуконтурни (двущрангови) помпени групи за соларни системи
 • Въздушен сепаратор от месинг
 • Обхват на дебитите: 1 - 38 l/min (според конфигурацията)

   BRV S2 Solar3 разрез

Двущранговите соларни помпени групи S2 Solar 3 се състоят от:

ВРЪЩАЩА ЛИНИЯ:

 • Дебитомер с възможност за настройка на дебита, интегрирани кранчета за пълнене и за източване на системата.
 • Циркулационна помпа с малка консумация на електроенергия.
 • Сферичен кран DN20 с интегриран възвратен клапан, тариран за налягане на отваряне 10 mbar (действието на възвратния клапан може да бъде игнорирано чрез завъртане на ръкохватката под ъгъл от 45°); специален термометър на ръкохватката на крана с диапазон на измерваната температура 0°C - 120°C и оцветен в син цвят пръстен.
 • Предпазна група, включваща предпазен клапан за налягане 6 bar, манометър Ф50 mm с обхват 0-10 bar и щуцер за свързване на разширителен съд на външна резба 3/4".

ПОДАВАЩА ЛИНИЯ:

 • Сферичен кран DN20 с възвратен клапан, тариран за налягане на отваряне 10 mbar, действието на който може да бъде премахнато чрез завъртане на дръжката под ъгъл от 45 градуса); осигурен с термометър на дръжката на крана (термометър оцветен в червено, с обхват 0 ÷ 120 °C).
 • Месингов въздушен сепаратор с ръчен обезвъздушителен кран.

с обезвъздушител

Характеристики:

 • Топлoизолационна кутия от експандиран полипропилен (размери: 277x425x150 mm).
 • Междуосево разстояние: 125 mm.
 • Специално изработена планка, фиксираща помпената група към изолационната кутия и позволяваща бърз монтаж на стена или директно към бойлер.
 • Клас на налягане: PN10 - max. 10 bar.
 • Устойчивост на ниска и висока температура. Постоянна температура до 120 °C (за 20 секунди до 160 °C), а за кратки интервали до 140 °С, минимална температура -10 °С.
 • Присъединителни щуцери: 3/4" външни резби, 1" външни резби или Ф22 mm компресионни фитинги за медна тръба.

 Обхвати на дебитомерите: 1-6 l/min, 2-12 l/min, 8-28 l/min или 8-38 l/min.

група

Характеристики на циркулационна помпа Grundfos UPM3 Solar 25-75 180

Grundfos UPM3 Solar е високоефективна циркулационна помпа, която предлага гъвкави решения за топлинни слънчеви системи. Тя е проектирана да работи както със, така и без PWM сигнал, което позволява да обновявате системите си, без да е необходимо да сменяте контролера. Помпата е проектирана за използване в термични слънчеви системи с или без външно PWM управление на скоростта, използвайки Mini Superseal сигнален кабел за връзка (доставя се само при поискване). Чрез потребителския интерфейс или фабрично предварително зададената настройка помпата може да работи в един от следните режими

 • 4 режима при постоянна крива (работи без PWM сигнал)
 • 4 PWM режима с различни профили на С-криви (помпата спира при липса на PWM сигнал)

UPM3 SOLAR GRUNDFOS

Технически параметри

 • Максимална температура на околната среда: +70 ° С
 • Максимална температура на флуида: + 110 °C (за кратки интервали до +130 °C)
 • Максимално налягане в системата: 1 МРа (10 bar)
 • Минимално входно налягане 0,05 МРа (0,5 bar) при температура на течността 95 °С
 • Минимална температура на флуида : 0 °С
 • Относителна влажност на въздуха Максимум 95%
 • Температура на съхранение -40 °С до + 75 °С
 • Номинално захранващо напрежение ЕС: 1 х 230 V + 10%/-15%, 50 Hz
 • Минимално захранващо напрежение 160 VAC (с намалена производителност)
 • Защита на двигателя: Двигателят е защитен посредством електрониката в контролната кутия и не изисква външна защита!

Алармени кодове

В случай на проблем с работата, ще се появи код за грешка, както е показано по-долу:

Дисплей

Индикация

Операция

Действие

Червен LED, Жълт LED #5

Блокирал ротор на помпата

-

Да се разблокира ротора

Червен LED, Жълт LED #4

Прекалено ниско напрежение

-

Проверете захранващото напрежение

Червен LED, Жълт LED #3

Електрическа грешка

Помпата спира по ниско напрежение или има сериозен проблем

Променете напрежението или заменете помпата

Когато циркулационната помпа работи, LED 1 е зелен. Четирите жълти светодиода показват текущата консумация на енергия (P1), както е показано в таблицата. Когато режимът на работа е активен, всички активни светодиоди постоянно се включват, за да се разграничи този режим от режима на избор. Ако циркулаторът е спрян от външен сигнал, светодиодът 1 мига в зелено.

UPM3 setting

За да покажете настройката, която понастоящем се използва от помпата, натиснете кратко натиснат бутона. Прочетете избрания режим, като изучите менюто за настройки. След две секунди индикаторът се връща в режим на работа.

За да промените настройката на помпата, натиснете бутона на помпата за 2-10 секунди, когато помпата ще покаже избраната настройка в съответствие с менюто за настройки. Натискането на бутона премества помпата между различните настройки. Нагласете желаната настройка с помощта на менюто.

Може да бъдат избрани следните режими:

 • Режими CONSTANT CURVE – ПОСТОЯННА КРИВА
 • Режими PWM C PROFILE – ШИМ ПРОФИЛ – при ползване на ШИМ (PWM C сигнал)

 UPM3 SOLAR режими

 

Навигация

Функция за заключване на бутоните. Целта на функцията за заключване на клавишите е да се избегне случайна промяна на настройките и злоупотреба. Когато функцията за заключване на клавишите е активирана, всички продължителни натискания на клавиши ще бъдат игнорирани. Това предотвратява влизането на потребителя в "избор на режим на настройка" и позволява  да видите областта "режим на показване". Ако натиснете клавиша за повече от 10 секунди, можете да превключвате между активиране / деактивиране на функцията за заключване на клавишите. Когато направите това, всички светодиоди, с изключение на червеният светодиод ще мигнат за секунда, което показва, че заключването е превключено.

UPM3 lock

Електрическо свързване

UPM3 elec

Електрическият контакт на помпата трябва да бъде свързан към контакт 230 V 50 Hz от квалифициран електротехник в съответствие с горната диаграма. Този контакт не изисква двуполюсен прекъсвач. Електрическият контакт трябва да е снабден с предпазител до 10 A. Помпата трябва да бъде изключена от електрическата мрежа преди извършване на всякакви работи по поддръжката

UPM3 cable

PWM сигнален кабел се доставя при допълнителна заявка

UPM3 SOLAR PWM cable

 Области на използване:

 • За соларни термални инсталации с колекторна площ 2-12 m² се използва помпена група с дебитомер с обхват 2-12 л/мин.
 • За соларни термални инсталации с колекторна площ 8-38 m² се използва помпена група с дебитомер с обхват 8-38 л/мин.

Варианти за доставка:

Помпени групи с включена високоефективна циркулационна помпа GRUNDFOS UPM3 SOLAR 25-75. При топлинна мощност на инсталацията до 50 kW:

ДЕБИТ РАЗМЕР ТИП КОД
2 - 12 l/min 3/4" S2 SOLAR3 320275
8 - 38 l/min 1" S2 SOLAR3 325475

Помпени групи без циркулационна помпа (може да се добави циркулационна помпа от потребителя DN25 с монтажна дължина 180 mm):

ДЕБИТ РАЗМЕР ТИП КОД
2 - 12 l/min 3/4" S2 SOLAR3 303651AR12
8 - 38 l/min 1" S2 SOLAR3 304651AR38

Други опции за доставка:

 • Всички помпени групи могат да бъдат доставени с дебитомери: 1-6 l/min, 2-12 l/min, 8-28 l/min или 8-38 l/min
 • Всички помпени групи могат да бъдат доставени с присъединителни размери: 3/4" M, 1" M или с компресионни фитинги за медна тръба Ф22 mm.

Особености:

Помпената група трябва да бъде монтирана, така че валът на циркулационната помпа да бъде хоризонтален. Преди пуск в действие помпата трябва да бъде обезвъздушена (за обезвъздушаване се използва най-високата скорост на помпата). 

Не се допуска помпената група да бъде включена, ако не е пълна с топлоносител.
Възможните топлоносители са вода или водни разтвори (до 50%) на етиленгликол или пропиленгликол.

за соларна група

Дебитомерът позволява да се подбере нужният за конкретната инсталация дебит. Ако вентилът е в затворено положение, потокът е спрян и е възможно да се използва водопровода за запълване на инсталацията. Другият кран е за източване на системата. Близостта на двата вентила помага тези операции да стават бързо. Дебитът се измерва и се вижда чрез специален индикатор, а измерването е мигновено, благодарение на близостта с регулиращия клапан.
Соларният възвратен клапан е монтиран в сферичния кран. Той има много ниско хидравлично съпротивление.

Допълнителна окомплектовка към помпените групи (по желание)

 • Неръждаема гъвкава тръба между помпената група и соларния съд. Налични дължини: 50 cm и 100 cm:

FLEX

 • Конзола за монтаж на разширителния съд към стена, снабдена с възвратен клапан за лесен демонтаж и монтаж на съда:

за разширителен съд

 • Соларен разширителен съд 8, 11, 12 или 18 литра, налягане max. 8 bar:

соларен съд

 • Медна колекторна тръба за свързване на 2 помпени групи в паралел (приложима само за моделите с присъединителен размер 1"). Препоръчва се с цел за удвояване на дебита при нужда, ползва се за паралелно свързване на една еднощрангова и една двущрангова група.

комплект

 

 

 

ОНЛАЙН МАГАЗИН С ЦЕНИ AQUA.STORE

 

ЦЕНОВИ ЛИСТИ АКВА СИСТЕМИ GRUNDFOS

 

 

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, следва да се запознаете с Политиката за поверителност и Политиката относно „Бисквитки“ (“Cookies”) на Aqua Systems. В случай че се съгласите и приемете посочените политики, вие може да продължите да използвате настоящата интернете страница като получавате „Бисквитки“ (“Cookies”) на използваните от вас устройства. По всяко време можете да ограничите използването на „Бисквитки“ (“Cookies”) или изтриете вече съхранени „Бисквитки“ (“Cookies”) чрез настройките на съответния браузър.

Повече информация