Инсталации за обработка на вода с хлор диоксид Grundfos Oxiperm Pro

Документи за сваляне
Брошура-Grundfos-Oxiperm.pdf Референция-Oxiperm-Pro-(България).pdf
Информация за продукта

 

Инсталации за обработка на вода с хлор диоксид Grundfos Oxiperm Pro

Дезинфекция на водата с хлор (хлориране)

Още в средата на 19 век (1854 год.) е установено че питейната вода може да бъде носител на патогенни микроорганизми, но едва в началото на 20 век започва да се разпространява широко практиката за дезинфекция на питейната вода.
Днес са известни редица методи за тази цел по разпространените от коита са следните.

  • UV - обработка
  • озониране
  • хлориране:
    • с хлор газ
    • с хлор диоксид
    • с течности, съдържащи хлорни съединения, като натриевия хипохлорит NaOCl (4 % процентният му разтвор е познат с търговското название белина).

Борба срещу легионелата. Легионелата става опасна за хората, когато е в големи концентрации, разпръсква се от аерозолни частици (мъглообразни капчици от душове, климатични инсталации и т.н.) и бъде вдишана. В такъв случай, дори и кратък период на контакт е достатъчен да причини заразяване на здрави хора. Особено при температури между 30 и 40°C, легионелата се размножава бързо. Бактериите могат да достигнат до белите дробове, когато човек вдиша съдържащи легионела аерозоли при вземане на душ. Това може да причини животозастрашаваща форма на пневмония, известна като легионелоза. Тя се сформира под слузест слой по вътрешните стени на водопроводните тръби, в които и други патогени се натрупват и размножават.

Източници на опасност:
• Подавана през кранове и душове топла и студена вода в частни жилища, хотели, старчески домове, спортни съоръжения и др.
• Водни системи, включващи охладителна кула
• Водни системи, включващи изпарител
• Климатици или овлажнители
• Други съоръжения и системи, пренасящи водата при температури, които може да превишат 20°C, могат да разпръснат водни пари по време на ползване или на сервизиране. Примерите включват водовъртежи, спа бани, малки декоративни фонтани и камери за бояджийско пръскане.


Хлор дикосидът - популярен дезинфектант срещу легионелата. 
Хлор диоксидът има далеч по-ефикасно дезинфектиращо действие спрямо идентичните концентрации на хлор - по-голям ефект на забавено освобождаване за постигане на по-продължителна дезинфекция. Селективен ефект, т.е. токсични хлорамини или халоформи (трихалогенни производни на метана) - не се образуват и миризмата, и вкусът на водата остават непроменени. Ключово преимущество на хлор диоксида е, че той атакува и унищожава както свободните патогени, така и биофилма.

Системи Oxiperm Pro на Grundfos
Непрекъснатото дозиране на хлор диоксид гарантира високоефективна дезинфекция и предотвратява отлагането на биофилм по водопроводните тръби. Идеален начин да се осигури чистота на питейната вода е да се използва като дезинфектант хлор диоксид. Хлор диоксидът е високоефективен срещу всички видове микроби и има дълъг период на престой в системата, което означава, че той дезинфекцира дори без да се черпи вода. Голямото предимство на хлор диоксида пред другите дезинфектанти е неговата ефикасност срещу биофилми. Той всъщност разрушава съществуващия биофилм, като по този начин отстранява средата за развъждане на легионела и предотвратява повторното му отлагане.

Системата за получаване на хлор диоксид Oxiperm Pro е перфектното решение за борба с легионелата! Oxiperm Pro системите произвеждат хлор диоксид като се използват разредени разтвори на натриев хлорит (NaClO2 - 7,5%) и солна киселина (HCl - 9%). Има няколко базови системи за различни капацитети - произвеждащи съответно 5, 10, 30 или 60 g/h хлор диоксид. Тези капацитети са достатъчни за третиране на до 150 m3 питейна вода на час при максимално допустима концентрация 0.4 mg/l ClO2.

Oxiperm Pro в хранително-вкусовата и пивоварнатапромишленост. Водата е една от първите използвани съставки при производството на храни, като процесна вода при производството на алкохолни напитки, готови храни или млечни продукти. В чувствителната зона на хранително-вкусовата и пивоварна промишленост всяко намаляне на качеството на продукта, причинено от миризмата или вкуса на дезинфектанта, не може да се толерира. Това прави хлор диоксида избран дезинфектант при обработката на храни и напитки. Образуването на силно миришещи странични продукти като трихалогенметили, хлорфеноли или хлорамини, които причиняват дразнене на лигавицата е незначително при дезинфекциране с хлор диоксид. Освен това, хлор диоксидът е високоефективен срещу всички видове микроби, има продължително действие в тръбопроводната система и е много ефикасен срещу отлагането на биофилми. Има различни възможности за използуване на Oxiperm Pro в хранително-вкусовата и питейна промишленост:

Приложения:
• Питейна вода - хотелски и жилищни комплекси
• Селскостопанска вода
• Водна пара
• Промивна вода
• Отпадна вода
• Производствена вода
• Обработка на вода в аерогари и летища

 

 

 

 

ОНЛАЙН МАГАЗИН С ЦЕНИ AQUA.STORE

 

ЦЕНОВИ ЛИСТИ АКВА СИСТЕМИ GRUNDFOS

 

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, следва да се запознаете с Политиката за поверителност и Политиката относно „Бисквитки“ (“Cookies”) на Aqua Systems. В случай че се съгласите и приемете посочените политики, вие може да продължите да използвате настоящата интернете страница като получавате „Бисквитки“ (“Cookies”) на използваните от вас устройства. По всяко време можете да ограничите използването на „Бисквитки“ (“Cookies”) или изтриете вече съхранени „Бисквитки“ (“Cookies”) чрез настройките на съответния браузър.

Повече информация