Моментни лепила за структурно слепване Lexeal

Информация за продукта

ОНЛАЙН МАГАЗИН С ЦЕНИ AQUA.STORE

 

ЦЕНОВИ ЛИСТИ АКВА СИСТЕМИ GRUNDFOS

 

 

 

Моментни лепила за структурно слепване Lexeal

 • Цианакрилатните лепила са предназначени за незабавно структурно слепване на гума, метал, керамика, кожа и различни пластмаси. Най-добри резултати се постигат при хлабини по-малки от 0.1mm, и до 0.2 mm за специални класове
 • Границите на работната температура са между -50°C и +80°C, въпреки че новите температурно резистентни формули могат да се ползват до 200°C. За порьозни повърхности или вертикален монтаж е на разположение вариант под формата на гел
 • Точка на възпламеняване (по ISO 2592): 87°C
 • Работни температури: -50°C +80°C (120°C)
 • Температура на омекване: 160/170°C
 • Кофициент на пречупване: n20 D, подобно на стъкло
 • Електрическо съпротивление: ASTM D 257 (Ω.mm) > 1015
 • Диелектрична якост: ASTM D 149 (Kv/mm) : 25
 • Диелектрична константа: ASTM D 150 (1 Mhz): > 2.65

Бърз преглед:

 • IS14 моментно лепило за твърди материали, като гума и метал. Бавно втвърдяване, висока якост
 • IS23 моментно лепило за обща употреба, за гуми и пластмаси. Средно време за втвърдяване
 • IS25 моментно лепило за запълване на големи празнини, за гуми, пластмаса, метал и керамика
 • IS32 моментно лепило,много бързо втвърдяване,много добри резултати при EPDM,порести гуми и пластмаси
 • IS34 моментно лепило,много бързо втвърдяване,много добри резултати при EPDM,порести гуми и пластмаси
 • IS43 моментно лепило за обща употреба, свързва метали, пластмаса, кожа, дърво и гума
 • IS43S моментно лепило за обща употреба,по-бързо втвърдява в/у кисели повърхности,за кожа,дърво,метал
 • IS63 моментно лепило за обща употреба, без мирис, без побеляване
 • IS17 моментно лепило с висок вискозитет,за твърди материали, попълва големи хлабини, бавно втвърдява
 • IS27 моментно лепило висок вискозитет, за гуми, пластмаси, попълва големи хлабини
 • IS29 моментно лепило за обща употреба, еластични, гъвкави
 • IS41 моментно лепило висок вискозитет, бързо втвърдяване върху кисели повърхности
 • IS45 моментно лепило среден вискозитет, с общо предназначение, нанасяне върху кисели повърхности
 • IS47 моментно лепило гел, попълва големи хлабини, за вертикално лепене и порести повърхности
 • IS54 моментно лепило за обща употреба, за присъединения изложени на високи температури до 120 °C
 • IS61 моментно лепило висок вискозитет, без мирис и побеляване
 • IS67 моментно лепило висок вискозитет, без мирис и побеляване, попъвла големи хлабини
 • IS73 моментно лепило за обща употреба, гъвкъв, прозрачен, устойчив на температури до 100°C
 • IS74 моментно лепило за обща употреба, гъвкъв, устойчив на температури до 100°C

Стандартни лепила:

OXEAL Химичен състав Специф.тегло Вискозитет 25°C mPa.s Макс.хлабина (mic) ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ
14 МЕТИЛ 1,15 80 - 150 10 - 100 За твърди материали, като гума и метал. Бавно втвърдяване, висока якост
23 ЕТИЛ 1,06 40 - 80 10 - 60 За обща употреба, за гуми и пластмаси. Средно време за втвърдяване
25 ЕТИЛ 1,07 350 - 450 10 - 150 За запълване на големи празнини, за гуми, пластмаса, метал и керамика
32 ЕТИЛ 1,05 5-10 10 - 40 Много бързо втвърдяване. Много добри резултати при EPDM, порести гуми и пластмаси
34 ЕТИЛ 1,06 20 - 40 10 - 100 Много бързо втвърдяване. Много добри резултати при EPDM, порести гуми и пластмаси
43 ЕТИЛ 1,06 80 - 150 10 - 150 За обща употреба, свързва метали, пластмаса, кожа, дърво и гума
43S ЕТИЛ 1,06 80 - 150 10 - 150 За обща употреба, по-бързо втвърдяване върху кисели повърхности, за кожа, дърво и метал
63 АЛКОКСИ 1,07 80 - 150 10 - 150 За обща употреба, без мирис, без побеляване

 

Специални лепила:

LOXEAL Химичен състав Специф.тегло Вискозитет 25°C mPa.s Макс.хлабина (mic) ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ
17 МЕТИЛ 1,19 1200- 1800 10 - 200 Висок вискозитет, за твърди материали, попълва големи хлабини, бавно втвърдяване, висока устойчивост
27 ЕТИЛ 1,08 1400-2000 10 - 200 Висок вискозитет, за гуми, пластмаси, попълва големи хлабини
29 ЕТИЛ /ЧЕРЕН 1,06 500-1500 10 - 200 За обща употреба, еластични, гъвкави
41 ЕТИЛ 1,05 5-10 10 - 300 Висок вискозитет, бързо втвърдяване върху кисели повърхности
45 ЕТИЛ 1,06 600-1200 10 - 200 Среден вискозитет, с общо предназначение, нанасяне върху кисели повърхности
47 ЕТИЛ 1,08 гел 10 - 300 Гел, попълва големи хлабини, за вертикално лепене и порести повърхности
54 ЕТИЛ 1,05 - 1,07 <15 10 - 40 За обща употреба,  за присъединения изложени на високи температури до 120 °C
61 АЛКОКСИ 1,06 10-20 10 - 40 Висок вискозитет, без мирис и побеляване
67 АЛКОКСИ 1,1 1000-1500 10 - 200 Висок вискозитет, без мирис и побеляване, попъвла големи хлабини
73 ЕТИЛ 1,06 100-200 10 - 150 За обща употреба, гъвкъв, прозрачен, устойчив на температури до 100°C
74 ЕТИЛ / ЧЕРЕН 1,06 100-200 10 - 150 За обща употреба, гъвкъв, устойчив на температури до 100°C

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, следва да се запознаете с Политиката за поверителност и Политиката относно „Бисквитки“ (“Cookies”) на Aqua Systems. В случай че се съгласите и приемете посочените политики, вие може да продължите да използвате настоящата интернете страница като получавате „Бисквитки“ (“Cookies”) на използваните от вас устройства. По всяко време можете да ограничите използването на „Бисквитки“ (“Cookies”) или изтриете вече съхранени „Бисквитки“ (“Cookies”) чрез настройките на съответния браузър.

Повече информация