Система Модулус (ModvlvS) DN25 (1" и 1.1/4") за топлинни мощности до 50 kW

Информация за продукта

Система Модулус (ModvlvS) DN25 (1" и 1.1/4") за топлинни мощности до 50 kW

ModvlvS е модулна система за отоплителни и соларни системи, БГВ, системи с биомаса и др., за бързо и гъвкаво проектиране и изпълние.

Гамата най-общо включва:

 • Помпени групи за отоплителни системи (нискотемпературни и среднотемпературни схеми) - директни, със смесителни вентили със задвижки, с антикондензационни вентили, със смесителни вентили с пряко действие, с топломери, с или без наличие на байпасен клапан и др.
 • Помпени групи за битова гореща вода
 • Помпени групи за соларни инсталации
 • Колектори и хидравлични разединители
 • Топлообменници
 • Предпазни групи
 • Контролери по външна и диференциална температура
 • Аксесоари 

ModvlvS позволява изпълнението на сложни системи в топлотехниката.

Предлагат се 3 основни серии спрямо номиналния дебит:

 • DN20 - за топлинна мощност до 35 kW с помпени групи и колектори с размер 3/4"
 • DN25 - за топлинна мощност до 50 kW с помпени групи и колектори с размери 1" и 1 1/4"
 • DN32 - за топлинна мощност до 111 kW с помпени групи и колектори с размер 1 1/4" 

 

Външен вид на помпен възел за отопление ModvlvS с помпени групи, колектори и хидравличен разединител DN25, за топлинна мощност до 50 kW:

  BRV Intro DN25 .

 

Примерни схеми за използване на система ModvlvS DN25:

Схема 1.

 • Топлинен източник: газов котел 
 • Захранване от топлинния източник: помпена група без смесване (директна) тип M2 DN25, работеща при температурна разлика Δt 20 K
 • Разпределение:
  - Хидравличен разединител тип HW 60/125-04 DN25
  - Колектор "тръба в тръба" HV 60/125-SG2 DN25 за 2 помпени групи с предпазна група SG 50 и мембранен разширителен съд
 • Топлинни консуматори:
  - Радиатори, работещи при среднотемпературен режим и температурна разлика Δt 20 K: помпена група без смесване (директна) тип M2 DN25 
  - Радиатори, работещи при високотемпературен режим и температурна разлика Δt 20 K: помпена група със смесване тип M2 MIX3 DN25 

BRV Intro DN25 1

Схема 2. 

 • Топлинен източник: котел на твърдо гориво
 • Захранване на буферния съд от котела: вариант 1: използване на антикондензационна помпена група тип MCCS DN25, работеща при температурна разлика Δt 20 K; 
 • Захранване на буферния съд от котела: вариант 2: използване на антикондензационна рециркулационна помпена група тип M2 FIX3 CS DN25, работеща при температурна разлика Δt 20 K
 • Разпределение: колектор "тръба в тръба" тип HV 60/125 DN25 за 3 броя помпени групи
 • Топлинни консуматори:
  - Радиатори, работещи при нискотемпературен режим и температурна разлика Δt 20 K: помпена група без смесване (директна) тип M2 DN25
  - Радиатори, работещи при нискотемпературен режим и температурна разлика Δt 20 K: помпена група със смесване тип M2 MIX3 DN25 
  - Подово отопление, работещо при температурна разлика Δt 8 K: помпена група със смесване с фиксирана температура тип M2 FIX3 DN25

BRV Intro DN25 2

Схема 3. 

 • Топлинен източник: котел на твърдо гориво
 • Захранване на буферния съд от котела: антикондензационна помпена група тип M2 MIX3 CS DN25, работеща при температурна разлика Δt 20 K
 • Разпределение: колектор "тръба в тръба" тип HV 70/125 DN25 за 4 броя помпени групи
 • Захранване на акумулатора за битова гореща вода (БГВ): помпена група без смесване (директна) тип M2 G21 Energy DN20 с вграден топломер за консумираната енергия, работеща при температурна разлика Δt 20 K
 • Топлинни консуматори:

- Радиатори, работещи при нискотемпературен режим и температурна разлика Δt 20 K: помпена група без смесване (директна) тип M2 DN25
- Радиатори, работещи при нискотемпературен режим и температурна разлика Δt 20 K: помпена група със смесване тип M2 MIX3 DN25
- Подово нискотемпературно отопление, работещо при температурна разлика Δt 8 K: помпена група със смесване с фиксирана температура тип M2 FIX3 DN25
- Подово среднотемпературно отопление, работещо при температурна разлика Δt 15 K: помпена група със смесване тип M2 MIX33 DN25

BRV Intro DN25 3

Схема 4. 

 • Топлинен източник: котел на газ
 • Захранване от топлинния източник: помпена група без смесване (директна) тип M2 DN32, работеща при температурна разлика Δt 20 K
 • Разпределение:

- Колектор "тръба в тръба" тип HV 70/125 DN25 за 5 броя помпени групи
- Хидравличен разединител тип HW 60/125-05 DN25

 • Захранване на акумулатора за битова гореща вода (БГВ): ппомпена група без смесване (директна) тип M2 DN25, работеща при температурна разлика Δt 20 K
 • Топлинни консуматори:

- Радиатори, работещи при нискотемпературен режим и температурна разлика Δt 20 K: помпена група със смесване тип M2 MIX3 DN25
- Подово нискотемпературно отопление, работещо при температурна разлика Δt 8 K: помпена група със смесване с фиксирана температура тип M2 FIX3 DN25
- Подово среднотемпературно отопление, работещо при температурна разлика Δt 15 K: помпена група със смесване тип M2 MIX33 DN25
- Радиатори, работещи при високотемпературен режим и температурна разлика Δt 20 K: помпена група с електронен контрол за постоянна температура тип M2 MIX3 FIX DN32

BRV Intro DN25 4

 Показаните схеми са илюстративни!

BRV Modvlvs logo

 

 

ОНЛАЙН МАГАЗИН С ЦЕНИ AQUA.STORE

 

ЦЕНОВИ ЛИСТИ АКВА СИСТЕМИ GRUNDFOS

 

 

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, следва да се запознаете с Политиката за поверителност и Политиката относно „Бисквитки“ (“Cookies”) на Aqua Systems. В случай че се съгласите и приемете посочените политики, вие може да продължите да използвате настоящата интернете страница като получавате „Бисквитки“ (“Cookies”) на използваните от вас устройства. По всяко време можете да ограничите използването на „Бисквитки“ (“Cookies”) или изтриете вече съхранени „Бисквитки“ (“Cookies”) чрез настройките на съответния браузър.

Повече информация