Циркулационна помпа Grundfos UPM3 Solar 25-75 180 (за вграждане)

Документи за сваляне
Инструкция-UPM3-SOLAR-25-75-180-(BG).pdf
Информация за продукта

Циркулационна соларна помпа за вграждане в помпени групи Grundfos UPM3 Solar 25-75 180 1x230V

Помпата се предлага само във вариант за вграждане, като част от помпена група и не може да бъде поръчана самостоятелно.

Grundfos UPM3 Solar е високоефективна циркулационна помпа, която предлага гъвкави решения за топлинни слънчеви системи. Тя е проектирана да работи както със, така и без PWM сигнал, което позволява да обновявате системите си, без да е необходимо да сменяте контролера. Помпата е проектирана за използване в термични слънчеви системи с или без външно PWM управление на скоростта, използвайки Mini Superseal сигнален кабел за връзка (доставя се само при поискване). Чрез потребителския интерфейс или фабрично предварително зададената настройка помпата може да работи в един от следните режими:

 • 4 режима при постоянна крива (работи без PWM сигнал)
 • 4 PWM режима с различни профили на С-криви (помпата спира при липса на PWM сигнал)

UPM3 SOLAR 25-75 180 GRUNDFOS

 

Диаграма на дебита и напора:

UPM3 SOLAR 25-75 CURVES

 

Технически параметри

 • Максимална температура на околната среда: +70 °С
 • Максимална температура на флуида: + 110 °C (за кратки интервали до +130 °C)
 • Максимално налягане в системата: 1 МРа (10 bar)
 • Минимално входно налягане 0,05 МРа (0,5 bar) при температура на течността 95 °С
 • Минимална температура на флуида : 0 °С
 • Относителна влажност на въздуха: максимум 95%
 • Температура на съхранение: от -40 °С до + 75 °С
 • Номинално захранващо напрежение ЕС: 1 х 230 V + 10%/-15%, 50 Hz
 • Минимално захранващо напрежение 160 VAC (с намалена производителност)
 • Защита на двигателя: Двигателят е защитен посредством електрониката в контролната кутия и не изисква външна защита!
 • Дължина на захранващия кабел: 1 m
 • Доставя се без индивидуална опаковка
 • Производител: Grundfos A/S

 

Алармени кодове. В случай на проблем с работата, ще се появи код за грешка, както е показано по-долу:

Дисплей

Индикация

Операция

Действие

Червен LED, Жълт LED #5

Блокирал ротор на помпата

-

Да се разблокира ротора

Червен LED, Жълт LED #4

Прекалено ниско напрежение

-

Проверете захранващото напрежение

Червен LED, Жълт LED #3

Електрическа грешка

Помпата спира по ниско напрежение или има сериозен проблем

Променете напрежението или заменете помпата

Когато циркулационната помпа работи, LED 1 е зелен. Четирите жълти светодиода показват текущата консумация на енергия (P1), както е показано в таблицата. Когато режимът на работа е активен, всички активни светодиоди постоянно се включват, за да се разграничи този режим от режима на избор. Ако циркулаторът е спрян от външен сигнал, светодиодът 1 мига в зелено.

UPM3 setting

За да покажете настройката, която понастоящем се използва от помпата, натиснете кратко натиснат бутона. Прочетете избрания режим, като изучите менюто за настройки. След две секунди индикаторът се връща в режим на работа.

За да промените настройката на помпата, натиснете бутона на помпата за 2-10 секунди, когато помпата ще покаже избраната настройка в съответствие с менюто за настройки. Натискането на бутона премества помпата между различните настройки. Нагласете желаната настройка с помощта на менюто.

Може да бъдат избрани следните режими:

 • Режими CONSTANT CURVE – ПОСТОЯННА КРИВА
 • Режими PWM C PROFILE – ШИМ ПРОФИЛ – при ползване на ШИМ (PWM C сигнал)

 UPM3 SOLAR режими

 

Навигация. Функция за заключване на бутоните. Целта на функцията за заключване на клавишите е да се избегне случайна промяна на настройките и злоупотреба. Когато функцията за заключване на клавишите е активирана, всички продължителни натискания на клавиши ще бъдат игнорирани. Това предотвратява влизането на потребителя в "избор на режим на настройка" и позволява  да видите областта "режим на показване". Ако натиснете клавиша за повече от 10 секунди, можете да превключвате между активиране / деактивиране на функцията за заключване на клавишите. Когато направите това, всички светодиоди, с изключение на червеният светодиод ще мигнат за секунда, което показва, че заключването е превключено.

UPM3 lock

Електрическо свързване

UPM3 elec

Електрическият контакт на помпата трябва да бъде свързан към контакт 230 V 50 Hz от квалифициран електротехник в съответствие с горната диаграма. Този контакт не изисква двуполюсен прекъсвач. Електрическият контакт трябва да е снабден с предпазител до 10 A. Помпата трябва да бъде изключена от електрическата мрежа преди извършване на всякакви работи по поддръжката

UPM3 cable

PWM сигнален кабел се доставя при допълнителна заявка

UPM3 SOLAR PWM cable

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, следва да се запознаете с Политиката за поверителност и Политиката относно „Бисквитки“ (“Cookies”) на Aqua Systems. В случай че се съгласите и приемете посочените политики, вие може да продължите да използвате настоящата интернете страница като получавате „Бисквитки“ (“Cookies”) на използваните от вас устройства. По всяко време можете да ограничите използването на „Бисквитки“ (“Cookies”) или изтриете вече съхранени „Бисквитки“ (“Cookies”) чрез настройките на съответния браузър.

Повече информация